SQHA Swedish Quarter Horse Association

 

STYRELSE 2018

Ordförande:     Henrik Steiner

Epost:               henrik.steiner@sqha.se  

Tel:                   070-7471299

Övrigt:              International director

 

Ledamot:        Erik Brodin

Epost:             erik.brodin@sqha.se 

Tel:                  070-6263959

Övrigt:             

 

Kassör:           Frida Wiklund Bjursell            

Epost:             kassor@sqha.se   frida.wiklund-bjursell@sqha.se

Tel:                  070-2126848 

Övrigt:             

 

Ledamot:         Viktoria Andersson

Epost:              viktoria.andersson@sqha.se

Tel:                   070-2222760

Övrigt:             sqha mejl kommer inom kort

 

Ledamot:        Moa Nyman

Epost:             moa.nyman@sqha.se  ungdom@sqha.se

Tel:                  076-8294928

Övrigt:            Ungdomsansvarig

 

Suppleant:      Marie Ax Adolfsén                 

Epost:             marie.adolfsen@sqha.se     

                        webmaster@sqha.se

Tel:                  070-5833530

Övrigt:            Hemsida. Ansvarar för att all information kommer ut på hemsida o FB.

 

Suppleant:       Elisabeth Nässén Svanberg

Epost:              elisabeth.svanberg@sqha.se

Tel:                   0725-020021

Övrigt:             Tävlingsgrupp, Avel

 

Suppleant:        Josefin Odeberg

Epost:                josefin.odeberg@sqha.se ungdom@sqha.se

Tel:                     073-4282777

Övrigt                Ungdomsansvarig,  Youth Advisor

 

 

Valberedning: Madeleine Stiwing 070-9790713 (sammankallande), Peter De Vos, Magnus Gustavsson valberedning@sqha.se

 

Tävlingsgrupp: Madeleine Stiwing 073-4282777, Elisabeth Nässén Svanberg 0725-020021

Sqha Breeders och Registrator: Malin Fahlesson  registrator@sqha.se 0736-85 51 92

Avelsgrupp: Malin Fahlesson 0736-855192 Elisabeth Nässén Svanberg 0725-020021   avel@sqha.se