SQHA Swedish Quarter Horse Association
Westernridningens tävlingsklasser          AQHA regelbok
I westernridning finns många olika klasser att välja mellan.  Det finns något som passar alla. Bra att tänka på är att välja en häst som passar det man vill göra med den. Vill man satsa på Pleasure så bör man se till att välja en bra gångartshäst. Vill man däremot satsa på Reining, bör man leta efter häst som passar för det ändamålet. Många tävlar dock i flera olika grenar/klasser med sin häst.
Du kan oxå läsa här
 

Halter  Ex:  http://www.marksheridanqh.com/horse_halter.php

Hästen skall visas vid hand i grimma. Hästen skall röra sig rakt 
och taktmässigt och sedan ställas upp för granskning.

Domaren undersöker varje häst individuellt och placerar den 
vackraste och mest korrekta hästen som etta i klassen.

Handlerns sätt att visa upp hästen har betydelse för domarens intryck.

Showmanship at Halter   Ex:  https://www.youtube.com/watch?v=PQdH6s_xJhs

Hästen visas i grimma och grimskaft i ett enskilt mönster. 
Därefter ställs hästen upp för domarens granskning. 
I denna klass bedöms främst handlerns sätt att visa hästen 
samt hästens samarbetsvilja, skick m.m.

Trail At Halter       Ex:  https://www.youtube.com/watch?v=-lJUX_uZq_U

Endast för 1-åriga hästar. Hästen visas i grimma och grimskaft 
på en Trailbana. Här bedöms sträckan mellan hinder samt hur villigt hästen uppträder.

Hinder som kan förekomma är:
Gå över en bro
Gå igenom en grind
Backa mellan bommar
Trava över bommar
Sidepass över en bom

 


 

Ridgrenar

Western Pleasure Ex:  https://www.youtube.com/watch?v=O6aDmSArnig

Här ska man få intryck av hästen att det är ett nöje (a pleasure) att rida.

Alla deltagare inne på banan och rider samtidigt. Man rider längs fyrkantsspåret i de olika gångarterna. Domaren bedömer hästens form, mjukhet och gångart. Cirka 80% av bedömningen ligger på hästen i denna disciplin, resterande på ryttarens sits, hållning och förmåga att kommunicera med sin häst. 
Hästen skall gå i en form där halsen är nära nog rak och med huvudet framför lodplanet. Går hästen med öronen under manken i fler än fem steg i följd skall ekipaget diskvalificeras.
Hästens huvud skall hållas still och med endast lätt eller ingen kontakt med hästens mun. Det är vanligt i Pleasure att ryttaren rider med löst hängande tyglar.

Trail  Ex: https://www.youtube.com/watch?v=c_PyiYzgxfg

I trail skall hästens förmåga att ta sig över och igenom hinder bedömas, med tonvikten på uppträdande, svar på ryttarens hjälper och samarbetsvilja. Trail bygger på de olika typer av hinder man kan träffa på vid ridning ute i naturen, ex grindar, broar och stockar.
Olika typer av obligatoriska hinder som ingår är: Grind, bommar och ryggningshinder. Andra hinder som ofta förekommer är träbro, vändning i fyrkant bestående av bommar etc. Vid passage genom grind kan ryttaren passera endera med hästens framdel först, eller rygga genom hindret. Ryttaren får inte vid något tillfälle tappa kontrollen över grinden utan att få poängavdrag. Vid ridning över bommar kan dessa ligga på ett rakt spår, på ett böjt spår, i sick sack eller upplyfta. Ryggning genom hinder sker vanligtvis genom att bommar läggs ut på marken i L-mönster, V-mönster eller liknande. Hästen får inte slå i bommarna vid något tillfälle.

Hästen ska passera hindren i kontrollerad form och hastighet. Den skall dessutom titta på det hinder den passerar, se var den sätter ned hovarna och utföra samtliga momenten med lätthet och grace. I Trail betyder hästens förtroende för ryttaren mycket. Minsta olydnad kan lätt leda till straffpoäng.

 Ranch riding  (i detta fall select=50år o uppåt) Ex: ttps://www.youtube.com/watch?v=ldSoAixkyWE

 

AQHA vill komma tillbaka till sina rötter och vill med denna klass visa på quarterhästens lämplighet för ranch arbete. Detta innefattar: inga klippta öron, ingen bandning av manen, inga målade hovar, arbetsutrustning (inget bling) man får ej heller ha för långa tyglar, hästen får absolut inte gå bakom lodplanet eller för lågt i nacken (ej under manken). Alla rider ett mönster, ska innefatta alla gångarter, traven och galoppen ska även visas extended. Minst ett galoppombyte, men det är tillåtet med easy leadchanges. Kan innefatta kor, bommar, grind och bro. Tonvikt läggs på vägvinnande gångarter. Grenen har rönt stort intresse och många starter i hela världen. 

 

Western Riding  Ex: https://www.youtube.com/watch?v=ldSoAixkyWE

Western Riding är en gren där kvaliteten på hästens gångarter, galoppombyten, lydnad, uppförande och temperament bedöms. Hästens skall ridas i normalt tempo, vara känslig, lydig och ha lätta och fria rörelser.

Premieras ska och betoning läggas på mjukhet, taktmässighet (genomföra mönstret med bibehållen takt ) och hästens förmåga att byta galopp, exakt och lätt, rena byten (med bak- och framben samtidigt ), mitt emellan två markeringar.

Reining Ex: https://www.youtube.com/watch?v=xUTlBsJiJpE

Här rider deltagaren ett angivet mönster, och man ska ha full kontroll över hästens alla rörelser. Hästen skall villigt låta sig ridas, med mycket litet eller inget synbart motstånd och skall helt kontrolleras av ryttaren. Varje egen rörelse från hästens sida, skall betraktas som brist på, eller tillfälligt förlust av kontroll och därför ges poängavdrag i förhållande till graden av avvikelse. Premieras skall mjukhet, finess, snabbhet och bestämdhet i utförandet av de olika rörelserna, med bibehållande av kontrollerad fart.

Det finns en mängd olika reiningmönster och alla rids uteslutande i galopp. Det är stora volter i hög fart och små volter i en lugn galopp, temposkillnaden ska vara uppenbar. Det är också här man gör slide stop, på rak linje ett tvärt stopp, där hästen "sätter sig ner" och kanar på bakbenen. Spin, där hästen snurrar ett givet antal varv, centrerad runt ett bakben är också ett moment.

 

Western Horsemanship Ex: https://www.youtube.com/watch?v=nkyCHNh7aVw     https://www.youtube.com/watch?v=iNHVWi0RcpE

I Western Horsemanship ska ryttarna rida ett av domaren ritat mönster där olika moment ingår.
Galoppfattningar, förvänd galopp, ryggningar, roll backs och gångartsbyten är exempel på moment som ofta ingår. Ryttarna rider först mönstret en och en och sen rider alla ut på fyrkantsspåret för ett s.k. railwork på samma sätt som i Western Pleasure.
Ryttaren skall ha endast lätt eller ingen kontakt med hästens mun. Hästen ska gå i rätt form och utföra momenten med precision och exakthet och man får bättre poäng om ryttaren rider med helt lösa tyglar.
Domaren lägger här - i motsats till i Western Pleasure - 80% av bedömningen på ryttaren och dennes sits och hållning. Utförandet av mönstret, exakthet i momenten, ryttarens sits, hållning och hjälper är det som i huvudsak bedöms. Railworken är endast till för att särskilja lika placerade ekipage.

 

Versatile Horse

Versatile Horse är - som namnet antyder - en gren där hästens mångsidighet visas upp. Grenen är en mix av klasserna Trail, Reining och Western Riding.
 I Versatile Horse ska ryttaren gå igenom en grind, trava över bommar, rygga genom ett L-format hinder, fatta vänster galopp och sedan göra byten mellan uppställda koner längs långsidan, därefter ökad trav över diagonalen. Efter detta skall ryttaren utföra en del Reiningmoment som spin, galoppvolter, stop och sliding stop och avslutar med att rygga minst 10 meter.

 

Hunter Under Saddle  Ex: https://www.youtube.com/watch?v=bVvT6b3duGo

I denna klass visas hästen i skritt, trav och galopp i båda varven. 
Ekipaget tävlar i klassisk engelsk jakt-utrustning, där ryttaren bär hjälm, ridbyxor och kavaj och hästen är iförd engelskt träns och sadel av allround-modell. Hästen skall röra sig i en låg, lös form och steget 
skall vara vägvinnande utan överdriven knäaktion. Domaren vill se 
fria rörelser och lydig häst.

Hunter Hack  Ex: https://www.youtube.com/watch?v=8PPzt5YjULM

Här visas förutom gångarterna i skritt, trav och galopp även hästens 
hoppförmåga. Liksom i Hunter Under Saddle bär ekipaget utrustning 
av klassiskt engelsk jaktsnitt. Hästen skall hoppa två hinder som 
vanligtvis är uppställda på diagonalen. Hindren skall vara mellan 
60-80 cm höga. Jämnheten och flytet i hoppningen väger tyngre i 
domarens bedömning än de fria rörelser som hästen visar på spåret.

 

Hunt Seat Equitation Ex: https://www.youtube.com/watch?v=p9egOU-F2Xg

 


Tidsgrenar

Här finns de grenar som ryttaren rider man mot klockan.

 

Barrel Race Ex: https://www.youtube.com/watch?v=hP-vj3H6Hgs

Ridning runt och mellan tunnor i ett klövermönster. I Barrel Race skall ryttaren rida runt tre tunnor (Barrels) på ett sätt så att man alltid korsar sin egen väg. Att välta en tunna medför 5 sekunders tidstillägg. Ryttaren tillåts ha flygande start. Om hatten flyger av ger detta fem sekunders tidstillägg. Barrel Race rids i två heat där de sammanlagda tiderna räknas.

Pole Bending Ex: https://www.youtube.com/watch?v=fDCQj_KRRhE

Den tävlande startar med flygande start och ska sen rida slalom mellan sex uppsatta stolpar med ett avstånd av 6,3 meter mellan varje. 
Att välta en stolpe medför 5 sekunders tillägg till totaltiden. Likaså om den tävlande tappar sin hatt/hjälm under vistelsen på banan Två heat rids och den sammanlagda tiden är den som räknas.

 


Boskapsklasser

Många Quarterhästar har cowsense, dvs en känsla för kor. Man kan också kalla det vallinstinkt. Boskapsklasserna är kanske de klasser som drar mest publik och grunden till all westernridning kommer ju just från cowboys som började mäta sina krafter mot varandra.

Cutting Ex https://www.youtube.com/watch?v=kwfwNs4Z_uU

Hästen ska visa upp sin vallinstinkt sk cowsense genom att hålla en kalv i taget åtskild från hjorden. Ryttaren får minuspoäng om han märkbart hjälper hästen. Man har 2½ minut på sig för att visa hur skicklig ekipaget här. Hästen jobbar här helt själv med kalven.

 

Herd Work Ex: https://www.youtube.com/watch?v=yw5IbSnhcfA

Herd Work är en träningsgren för ryttare som senare vill tävla i Cutting. En gren som liknar Cutting men med vissa undantag:

-  Samtliga hästar, oavsett ålder ska ridas på tränsbett och på två händer.

-  Det är tillåtet att till viss del använda tygel- och skänkelhjälper. Domaren skall därför delvis bortse från de paragrafer som berör straffpoäng i detta avseende. 
-  Det är tillåtet att hålla i sadelhornet med en hand, dock utan att släppa tygeln. 
-  Ekipage som startat i Cutting kan ej starta i Herd Work på samma tävling.

Working Cowhorse Ex: https://www.youtube.com/watch?v=O7SINEL58Ms

Först rids ett mönster utan kalv, sk. dry work. Det är som ett slags reiningmönster, därefter ska ryttaren fösa en kalv efter ett förbestämt mönster. 

Ranch Cutting

Ett numrerat djur skall skiljas ut ur en boskapshjord för att visa hästens förmåga att hantera boskap. När hästen nöjaktigt visat sin förmåga i Cutting, skall ekipaget driva djuret in i en fålla i den andra änden av banan.

Team Penning Ex: https://www.youtube.com/watch?v=eTVDUdxReT0

Ett lag på tre ryttare skall inom angiven tid skilja ut och driva in optimalt tre djur, märkta med samma siffra eller med samma färg på halsbandet, i en fålla. Den snabbaste tiden vinner, Godkänt resultat uppnås även med ett eller två djur i fållan. Det lag som fått in flest djur placeras högst, oavsett tiden.

Team Sorting Ex: https://www.youtube.com/watch?v=mKfc0wx8TCg

 

 

Läs AQHA's regelbok inför tävling - finns på denna länk:www.aqha.com

 Källa: Texten skriven av Jeanette Hedell - Paintinfo.se som godkänt användandet av texten för SQHA. AQHA's regelbok gäller, i det fall avvikelser finns i texten. (Juli 2006)