SQHA Swedish Quarter Horse Association

Vad är SQHA?

SQHA är vår svenska avels/intresseförening för Quarterhästen. SQHA står för: Swedish Quarter Horse Association. Från ett ganska blygsamt antal hästar i början och en försiktig avel har utvecklingen ökat och det finns idag närmare 3000 Quarterhästar i landet. Det föds ca 150 föl per år och SQHA har ca 300 medlemmar.

SQHAs syfte 

Som avelsförening lägger SQHA stor vikt vid att på alla sätt främja och medverka till en positiv utveckling av rasen. Föreningen är inte stamboksförande utan alla Quarterhästar registreras hos AQHA, som är SQHAs amerikanska moderförening. SQHAs huvudsyfte är därför att företräda sina medlemmars gemensamma intresse och att främja kvalitén och utvecklingen av Quarterhästen i Sverige.

SQHAs historia 

Föreningen bildades 1985 av några gotländska Quarterentusiaster och under många år var Gotland högsätet för Quarterhästen i Sverige. Sedan dem första Quarterhästarna importerades till Sverige i början av 80-talet så har rasen stadigt ökat och brett ut sig i hela Sverige. 

2005 firade SQHA sitt 20-års jubileum på tävlingen SQHA Nationals. Där utsågs bland annat de eldsjälar som startade föreningen till hedersmedlemmar i SQHA. 

Vad gör SQHA?


Om Du nu känner Dig redo för att köpa en American Quarter Horse eller om Du redan har en häst och vill delta mera aktivt i arbetet med och omkring Quarterhästen, så är SQHA Din inkörsport. SQHA är den förening som tillvaratar Dina intressen vad gäller Quarterhästar och ger Dig fortlöpande information om vad som händer med och omkring den amerikanska Quarterhästen -  
världens mest mångsidiga häst - den perfekta familjehästen.

SQHA erbjuder en rad olika aktiviteter varje år, allt från AQHA-shows till Trail Rides och olika priser till sina medlemmar. SQHA utfärdar även hästpass till alla svenska Quarterhästar.

 

150821:

Lite statistik för intresserade! Vi har nu 3435 Quarterhästar registrerade hos AQHA.

Just nu är det:18 st reggade i år. 2015 år modell.

95 st av 2014 år modell.

107 st som är födda 2013.

Sedan kommer dom som borde varit ute i år. 3 åringarna.

122 st quarterhästar i Sverige som är födda 2012.

Totalt finns (Inkl föl):

535 st Hingstar.

1836 st Ston.

1064 st Valackar.

Av dessa ovan är 179 st registrerade med X innan sitt id vilket anger fullblod (Appendix) i registreringen.

Den som äger flest quarterhästar är Annelie Mellqvist med 56 st quarterhästar.

Vi har 222 st hästägare som har Life-medlemskap i AQHA

Och 7 st som inte är medlemmar i AQHA.


 

Här är listan på de medlemmar som är kvalificerade och inbjudna att delta på Select World Show  i Amarillo i augusti 2015

Class Qualifier Horse Reg nr
Showmanship at Halter Chatarina E Snäll High Tech Razzamatazz 4309379
Aged Mares Nathalie Fallhorn Jss One Smokin Dun 4796242
Ages Geldings Bettan Almquist Gunnes Nifty Pine 5183742
Select Working Cowhorse Magnus Gustavsson Starlights Foxie 4480242
Select Reining Kjell Söderqvist Mister Sure Whiz 4152959
Select Trail Chatarina E Snäll Hgh Tech Razzamatazz 4309379
Select Western Horsemanship Anders Adolfsén Invitation Dot Zip 4693335
Select Hunter Under Saddle Marie Adolfsén Nostreakinleaguercbs 5063956
Select Hunt Seat Equitation Marie Adolfsén Nostreakinleaguercbs 5063956
Performance Halter Gelding Chatarina E Snäll Cookies Candy King 4559803

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Hej!

Vi i SQHA:s styrelse vill hälsa alla gamla och nya medlemmar välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi vill också passa på att tacka alla som engagerat sig i föreningen efter den senaste tidens turbulens och tråkigheter. Vi hoppas vi kan kanalisera all denna energi till något positivt och konstruktivt inför framtiden. Vi kommer även framledes att behöva er hjälp i stort och smått, så har du ett verksamhetsområde, en tävlingsgren eller något annat som rör quarterhästen som du brinner för, tveka inte att höra av dig till oss! Ett stort tack till alla som trotsade Kung Bore återerövring av mellansverige och kom till årsmötet också. Det var mycket inspirerande och roligt att få träffa er. Nu kavlar vi upp ärmarna och tar tag i 2015! 

Styrelsen

 

Årsmöte 12014

Årsmötet SQHA var på Rattugglan i Mariestad. Vi var totalt 19 personer närvarande. Kl 13 hade styrelsen en redogörelse gällande händelserna runt förskingringen som tidigare kassör har gjort mot SQHA. Alla dokument och redovisning är överlämnade till Polis och åklagare i Uppsala. . Årsmöte startade vid ca 15.00: Zeta Lång valdes till ordförande för årsmötet och Elisabeth Nässén Svanberg valdes till mötessekreterare. En ekonomisk presentation o revisions berättelse gjordes utav Ingrid Emriksson.

Antalet styrelsemedlemmar sattes detta år till 5 personer. Nya styrelsen som valdes var:

Ordförande på 1 år: Henrik Fitinghoff Kassör 2 år: Thor Banke Ledamot 2 år: Louise Magnusson Ledamot 1 år fyllnadsval: Sofia Lewini Suppleant 1 år: Marie Adolfsen Suppleant 1 år: Ulf Andersson Revisorer 1 år: Ingrid Emriksson och Jennifer Erchman Revisor suppleanter 1 år: Jeanette Moritz och Susanne Däumichen

Valberedning 1 år: Magnus Gustavsson, Madeleine Stiwing, Peter De Vos. Elisabeth Nässén Svanberg sitter kvar sitt andra år som sekreterare.

Vi vill tacka alla som kom!