SQHA Swedish Quarter Horse Association
Reglemente SQHA Breeders      
Reglemente 2006-11-01 
Uppdaterad 2011-06-30
 

Swedish Quarter Horse Association Breeders Futurity & Breeders Classic.

  

§ 1. Bakgrund

SQHA instiftade år 2000 SQHF och år 2005 SQHM för att främja svensk Quarterhäst avel i Sverige.  1992 startades det första SSGF tillsammans med SPHA. Det är Swedish Quarter Horse Association (SQHA) främsta avelsmål att se till att det upprättshålls en kvalitetssäkrad avel av Quarterhästar i Sverige. För att förtydliga innebörden av dessa tävlingsklasser byter vi från 2008 namn; 

SQHA Breeders Futurity = f.d SQHF.

SQHA Breeders Jackpott = f.d. SQHM.

  

§ 2. SQHA Breeders Futurity classes & SQHA Breeders Jackpott classes

Tävlingsklasser:

SQHA Breeders Futurity Yearling Mares Halter class

SQHA Breeders Futurity Yearling Stallions & Geldings Halter class

 

SQHA Breeders Futurity Three Year Old Mares Halter class

SQHA Breeders Futurity Three Year Old Stallions & Geldings Halter class

 

SQHA Breeders Futurity Four Year Old Western Pleasure class

SQHA Breeders Futurity Four Year Old Reining class

 

 

SQHA Breeders Jackpott classes kommer att erbjudas som jackpottklasser.Det kommer att framgå av respektive tävlingsproposition om vilka Breeders Jackpott classes som erbjuds på respektive arrangerad tävling.I SQHA Breeders Jackpott classes, får alla avkommer, efter SQHA Futurity & Breeders anslutna Quarterhingstar, starta från att de fyllt tre år.

 

 

 

§ 3. Quarterhingstägares satsning.

För att främja SQHA Breeders Futurity & Breeders Jackpott, har SQHA uppmanat Quarterhingstägare att satsa pengar i SQHA Breeders Futurity, för att hingstarnas avkommor ska kunna tävla om dessa satsade pengar som delas ut procentuellt i SQHA Breeders Futurity classes.

Detta, dels för att uppmuntra quarterston att betäckas med det avelsmaterial vi har i Sverige, dels för att uppmuntra ägare av SQHA Breeders Futurity & Breeders Jackpott födda Quarterhästar att komma ut och tävla med sina Quarterhästar.Därigenom får vi ett resultat av vad svensk Quarterhäst avel har att erbjuda. Alla AQHA registrerade avkommor efter SQHA Breeders Futurity & Breeders Jackpott betäckningsårsanslutna hingstar har rätt att delta i de erbjudna SQHA Breeders Futurity & Breeders Jackpott klasserna. De aktuella Quarterhingstarna finns listade på SQHA hemsida www.sqha.com  under flik  SQHA Breeders med quarterhingstens betäckningsanslutningsår och årskullens födelseår.I SQHA Breeders Futurity  går 90%, av hingstägarnas pengar och Futurity anmälningsavgiften in i SQHA Breeders Futurity tävlingsklasser. Till de deltagande avkommorna i form av procentuellt utdelade prispengar enligt 50%-principen. 10% återbetalzs till hingstägaren vars avkommor vinner pengar i Breeders Futurityt. SQHA bidrar, för nuvarande, med 10.000:- till varje årskull samt plaketter, rosetter, prischeckar, anläggningshyra, domare och redovisning. Eventuella övriga sponsorpriser tillkommer.

 

§ 4. Villkor för anslutna hingstar.

Samtliga AQHA registrerade svenskägda Quarterhingstar har möjlighet att anslutas till SQHA Breeders Futurity & Breeders Jackpott.Quarterhingst ska vara lägst tre år betäckningsåret.Avkommor efter samtliga SQHA Breeders Futurity & Breeders Jackpott anslutna hingstar har samma skyldigheter och rättigheter enligt SQHA Breeders Futurity & Breeders Jackpott regler.
 

§ 5. Anslutning av Quarterhingst till SQHA Breeders Futurity & Breeders Jackpott senast 1/2 betäckningsåret.

Quarterhingstägare ansluter sin hingst genom att betala in SQHA Breeders Futurity & Breeders Jackpott anslutningsavgiften till SQHA pg. 880296-9. Ju tidigare inbetalning, ju tidigare promotion av hingstens anslutning på SQHA hemsida och i övriga media Breeders har tillgång till! Ange hingstens namn och gällande betäckningsår.

Anslutningsavgiften stiger enligt följande:

 Före betäckningsåret till senast 31/3 betäckningsåret         4.000:-
 Från 1/4 till 1/7 betäckningsåret

 6.000:-

 T.o.m. Födelseåret:

 8.000:-

 T.o.m  före första tävlingsklassen:       12.000:-
Därefter stängs anslutning av Quarterhingstar för det anslutningsåret.Vid 0 betäckningar återbetalas 100% av anslutningsavgiften. Ansök senast 30/9 betäckningsåret om återbetalning tillavel@sqha.com  Därefter ingen återbetalning av anslutningsavgiften. 
 

§ 6. Swedish Quarter Horse Association Breeders Futurity fördelning av prispengar.

Breeders Futurity arrangeras för de avkommor till SQHA Breeders Futurity anslutna Quarterhingstarna. Det är till dessa klasser Quarterhingstägarnas skänkta pengar går tillbaka som prispengar enligt följande. Varje årskulls prissumma beror helt på hur många Quarterhingstar som anslöt sig till det aktuella betäckningsåret och eventuella sponsorer. Erbjudna klasser i SQHA Breeders Futurity;Halter som Yearling (1 år) hingstar, valacker och ston = 30% av totalsumman + 100% av anmälningsavgiften. Halter som Three year old (3år) hingstar, valacker och ston = 30% av totalsumman + 100% av anmälningsavgiften. 

Western Plesure och/eller Reining som fyra-åringar = 40% av totala prissumman + 100% av anmälningsavgifter.

 

§ 7. Regler för SQHA Breeders Futurity berättigade Quarterhästavkommor.

Varje årskull har sin grundpott (Added money) beroende på hur många Quarterhingstar som var anslutna till aktuellt betäckningsår och eventuella sponsorer.

Därtill kommer anmälningsavgifterna till varje tävlingsklassklass som går direkt in i varje klass. Tävlingsklassernas anmälningsavgift är 500:-/Futurity klass.

Alla SQHA Breeders Futurity prispengar betalas tillbaka med 100% fördelat på 90% till avkomma och 10% till fadershingstens ägare.


§ 8. Anmälan till SQHA Breeders Futurity klasser.

Ingen efteranmälan till SQHA Breeders Futurity tävlingsklass, senaste anmälan enligt Showbill inför varje tävling.

 

§ 9. Fördelning av prispengar.

Prispengarna fördelas efter 50%-principen.

Antalet deltagare i årgångsklassen, oavsett kön eller klass, delat med totala prispotten för årgången.

90% fördelas till de deltagande avkommorna i Futurity klasserna.

10% från de tävlande avkommor som vinner prispengar i Futurity klasserna,

betalas ut till fadershingstens ägare.

 

§ 10. Swedish Quarter Horse Association Breeders Jackpott.

SQHA Breeders Jackpott är för de anslutna Quarterhästarna födda från år 2000 och framåt.Är din quarterhäst startberättigad i SQHA Breeders Futurity, blir den automatisk startberättigad i SQHA Breeders Jackpott för resten av sitt liv, enligt nedan. Anslutna SQHA Breeders Futurity & Breeders Jackpott quarterhingstars avkommor har rätt att delta i alla erbjudna SQHA Breeders Jackpott tävlingsklasser.I SQHA Breeders Jackpott tävlas det i s.k. jackpott-form, d.v.s., 100% av anmälningsavgiften, 300:-, går tillbaka i form av prispengar fördelade enligt 50%-principen. Eventuella sponsorpengar läggs till i klasserna i form av Added Money. Inga rosetter delas ut, endast prischeckar.

För klassernas genomförande krävs minst två startande. Fördelning då 60% / 40%.

 

§ 11. SQHA Breeders Futurity & Breeders Jackpott tävlingarnas genomförande.
*SQHA Breeders Futurity tävlingarna arrangeras av SQHA enligt showbill.*SQHA Breeders Jackpott tävlingarna arrangeras på samtliga SQHA arrangerade tävlingar och ev. av andra arrangörer enligt showbill.*SQHA strävar efter, att till SQHA Breeders Futurity tävlingarna, anlita rutinerade AQHA domare och speaker.*SQHA Breeders Futurity klasserna ska få utrymme på tävlingens lördagskväll kl.19.00.*Speakern ska presentera varje häst med härstamning och uppfödare. *I första hand används en AQHA domare från USA som huvuddomare, i andra hand används den domare med längst erfarenhet som AQHA domare. Domarnas resultat slås ihop;T.ex. domare 1 placerar på 2:a plats och domare 2 placerar på 3:e plats. Totalt 5 placeringspoäng.Häst med lägst poäng är vinnare. Vid lika placerade, avgör utsedd huvuddomares placering.Efter bedömningen ska domaren/spekern rangera deltagarna med början från lägst placerade.Rosetter delas ut till minst 6:e plats. Plaketter delas ut till klassvinnarna. Prispengarna fördelas t.o.m. 6:e plats. 
 

Mer info: avel@sqha.com 

Uppdaterad 30/6 2011.

Last Updated ( Thursday, 29 March 2012 )