SQHA Swedish Quarter Horse Association

Att tänka på inför tävlingssäsongen.  

Se vad du får tävla:         AQHA leveling         AQHA

AQHA Leveling

American Quarter Horse Association exhibitors and American Quarter Horse owners are required to provide proof of their level eligibility to show management when entering classes. Exhibitors and owners must print their level eligibility to give to show management during the 2016 show season

 

Om du inte redan har årets upplaga av AQHA´s regelbok så beställ den från AQHA, det är en mycket nyttig läsning.  RULEBOOK

- Hästen måste vara registrerad i AQHA.
- Registrerad ägare till hästen måste vara medlem i AQHA.
- Vaccinationsintyg och/eller hästpass behövs inte visas upp.
- SQHA rekommenderar dock att alla hästar är vaccinerade.

- Ryttaren måste ha ett individuellt medlemskap i AQHA.

- Ungdomsmedlemskap berättigar till start i ungdomsklasser och openklasser.
- Man tävlar som ungdom t.o.m. hela det året man fyller 19.
- Ungdomar får inte visa eller rida hingstar.
- Hästen måste vara ägd av ungdomen eller närstående släkting. (måste kunna styrkas!)
-

Amateurmedlemskap berättigar till start i amateurklasser och openklasser.

 För ett amateurmedlemskap krävs det att man inte har tävlat, dömt, tränat eller assisterat vid träning av en häst mot betalning, direkt eller indirekt, under de senaste 5 åren. Inte heller har tagit emot någon form av kompensation gällande  som ersättning för instruktioner till annan person i ridning, körning eller träning.
- Hästen måste vara ägd av ryttaren eller närstående släkting. (måste kunna styrkas!)

 
- Openmedlemskap berättigar till start i openklasser.
- Ryttaren behöver inte äga hästen.


- Novice Youth och Novice Amateur. Detta är tillägg till ordinarie Youth och Amateur medlemskap.
- Berättigar förutom starter i ovan nämnda klasser även i Novice Youth respektive Novice Amateur.
-Novice Amateur klasser får hästar, oavsett ålder, ridas på tränsbett med två händer eller stångbett med enhandsfattning


- Limited Rider är ett uppklassningssystem som är frivilligt att ansluta sig till.

- Medlemskap i SQHA ger, förutom förmånerna som gäller hela året, en bonus vid tävlandet.

Förbered tävlingssäsongen med att kopiera upp hästens registreringsbevis och alla medlemskort för att bifoga dem vid tävlingsanmälan.

Tag med kvitto på inbetald startavgift att visa i sekretariatet vid startanmälan.

Alla medlemskap går att köpa på tävlingsplatsen.

Har du frågor eller funderingar så tag kontakt med någon i styrelsen eller showsecretary på tävlingsplatsen.

 

Att tänka på vid tävling

  • Hästar under tre år får inte ridas inom tävlingsområdet.

  • Ston med diande föl får inte ridas inom tävlingsområdet.

  • Föl under fem månaders ålder får inte vara på tävlingsområdet utan moderstoet.

  • Nummerlapp SKALL bäras då hästar är på framridningsbanor, eller på platser där det rids eller longeras.

  • Största möjliga hänsyn till andra ekipage ska tas vid framridning.