SQHA Swedish Quarter Horse Association

Test av genetiska sjukdomar

     

 

På ingen annan hästras läggs det så mycket forskningsmedel på som Quarterhästar i USA, då det är den vanligaste hästrasen där och därmed bidrar den med ett stort forskningsunderlag.

Det betyder inte att Quarterhästar har fler genetiska sjukdomar än andra hästraser, bara att man genom mer forskning på Quarterhästar, har upptäckt dem.

Forkningen kommer hela tiden med nya rön så för att hålla sig uppdaterad så rekommenderas det att hålla koll på AQHAs hemsida: www.aqha.com 

För att vara på den säkra sida bör avelsdjur testas för de aktuella sjukdomarna. AQHA erbjuder nu ett förmånligt testkit, se länk för mer info HÄR->

 

Ett Dominant anlag är ett begrepp inom genetiken som innebär, att det för vissa egenskaper, räcker med att en individ fått ett arvsanlag från den ena föräldern för att egenskapen ska visa sig.

Ett Recessivt anlag visar sig bara om det ärvs från båda föräldrarna

Dominanta anlag:

  • HYPP - Hyperkalaemic Periodic Paralysis
  • PSSM1 - Polygen Saccharide Storage Myopathy
  • MH - Malignant Hyperthermia

Recessiva anlag:

  • GBED - Glycogen Branching Enzyme
  • HERDA - Hereditary Equine Regional Dermal Asthenia

 


För mer info om de olika sjukdomarna se följande länkar: 

Fördjupning på engelska:

HYPP - LÄNK->

PSSM1 - LÄNK->

MH - LÄNK->

GBED - LÄNK-> 

HERDA - LÄNK->

Information på svenska:

Hur man gör för att testa sin häst - PDF->

Kortfattad beskrivning av de fem genetiska sjukdomarna - PDF->

Fördjupning PSSM - PDF->

 

 

Har du frågor om detta? Kontakta gärna avel@sqha.com