SQHA Swedish Quarter Horse Association
Avelsmål PDF Print E-mail

SQHA följer sin moderförenings regler vad gäller avel. AQHA förespråkar en ren prestationsavel med inriktning på rastypiska egenskaper som gott lynne, mångsidig användbarhet och ändamålsenlig exteriör. Dessutom premierar AQHA de Quarterhästar som presterar bra på olika sätt och med olika utmärkelser.

SQHA har för att främja svensk avel med Quarterhästar instiftat ett Breeders Futurity, läs mer om det HÄR

Avelsvärdering

Sedan 2005 finns det inte längre några krav på att avelsvärdera hingstar i Sverige såsom gjorts tidigare genom hingstpremieringar i SH:s regi. I enlighet med den nya EU-förordningen rekommenderar SAAHR, Svenska Avelsföreningen för Amerikansk HästRaser istället rasföreningarna att på bästa sätt följa sina respektive moderföreningars tillvägagångssätt för att tillgodose rasens avelsutveckling.