SQHA Swedish Quarter Horse Association
Häst med utländskt hästpass PDF Print E-mail

Tilläggsregistrering

Registrera din importerade häst i Sverige

Kravet på pass gäller även för importerade hästar. Har hästen ett pass utfärdat i EU ska du inte ansöka om ett nytt pass, däremot behöver du tilläggsregistrera din häst. Om du däremot importerar en häst från ett land utanför EU måste du ansöka om ett pass och registrera din häst inom 30 dagar.

  • Ta ut en godkänd id-kontrollant som gör en id-kontroll och läser av ev. chip på hästen. Id-kontrollanten kontrollerar att konturdiagrammet är korrekt ifyllt och signerar på avsedd plats i passet.
  • OBS! Är konturdiagrammet inte ifyllt i passet skall detta fyllas i av ID-kontrollanten som sedan skall stämpla och signera.
  • Saknas konturdiagram skall ett nytt sådant göras av godkänd ID-kontrollant.
  • Fyll i en ansökan om tilläggsregistrering, den hittar du HÄR
  • Skicka in passet i original tillsammans med ansökningsblankett för tilläggsregistrering samt hästens registreringsbevis från AQHA i original till:

SQHA
c/o Malin Fahlesson
Berg Bredegården 2
540 17 Lerdala

Handlingarna bör skickas med rekommenderad post. Passet och registreringsbeviset kommer att returneras med rekommenderad post mot postförskott.

Lista över godkända ID-kontrollanter finns HÄR

 

Vid frågor kontakta hastpass@sqha.se

 

Last Updated ( 6 January 2016 )