SQHA Swedish Quarter Horse Association
  PDF Print E-mail

Varför ska man ha pass till sin häst?

Den 1 januari 2006 blev det lag på att alla hästar ska åtföljas av ett pass. Kraven på hästpass kommer från EU och de tre huvudsyftena med passet är: 

• Säkerställa hästens identitet, t.ex. vid försäljning av hästen

• Ett hjälpmedel för att begränsa spridningen av smittsamma sjukdomar

• Säkerställa att inte läkemedel hamnar i våra livsmedel

När ska hästen ha pass?

Alla hästar ska ha pass. Hästar som föds senast den 30 juni ska ha pass den 31 december samma år. Hästar som föds den 1 juli eller senare ska ha pass innan de är sex månader gamla. Vid import av hästar från länder utanför EU, där hästarna inte har något pass, ska du ansöka om ett pass inom 30 dagar från att hästen tullats in i EU.

När används hästpasset?

Passet ska alltid följa med hästen! Undantagen är när du förflyttar hästen till fots, t.ex. vid ridning, eller i nödsituationer ex. då hästen tranporteras akut till veterinär. I dessa undantagssituationer ska du kunna visa upp passet inom tre timmar. Lastar du hästen för att transportera den till träning, tävling eller liknande, ska passet följa med hästen. Desamma gäller naturligtvis när hästen ska behandlas av veterinär. När hästen dör ska passet makuleras och du ska meddela den utfärdande föreningen att hästen är död så att den kan avregistreras i föreningens register.

Vad händer om din häst inte har pass?

Länsstyrelsen ansvarar för kontrollen av hästpass. De kan beordra dig att skaffa pass åt din häst. Om hästen saknar pass kan du bli åtalad. Det är både hästägaren och hästhållaren som är ansvariga för att hästen har pass. Hästhållare är den som har ansvar för hästen under längre eller kortare tid. Men det är bara den registrerade hästägaren som kan ansöka om ett hästpass.

Mer info om lagarna och bestämmelserna kring hästpass hittar du på Jordbruksverkets hemsida eller HÄR.