SQHA Swedish Quarter Horse Association
Hur blir man medlem i SQHA eller AQHA?      
SQHA

Bli medlem i SQHA, Svenska Quarterhästföreningen, genom att betala in medlemsavgiften på plusgiro 880296-9

Skriv ditt namn, adress, telefon samt e-mail på inbetalningstalongen.

Om du internetbetalar o inte får med allt räcker det tillsvidare med med namn o mejladress, övriga uppgifter kan du mejla Sqha. Mailadressen är viktig för att vi ska kunna maila ut ditt medlemskort.

Från och med 2012 skickar SQHA inte ut några fysiska medlemskort längre utan endast ett medlemskort via mail som man själv kan skriva ut vid behov.  

Som medlem har man rösträtt på årsmötet. Vem som helst kan bli medlem i SQHA, man behöver inte äga en Quarterhäst för att bli medlem. Medlemskap i SQHA ger rabatter på bland annat tävlingar, hästpass m.m. 

Medlemsavgifter SQHA

20 år och äldre   300 kr

19 år och yngre   150 kr

Bor du utanför Sverige tillkommer +50 kr på medlemsavgiften

 
 
AQHA

Vill man visa eller rida en Quarterhäst på en AQHA show måste ha medlemskap i AQHA. Medlemskapet gäller i regel ett år från ansökningsdagen. Det finns även medlemskap som gäller i tre år respektive på livstid. Amateurkort löses separat och inkluderar även Novicekort om man är berättigad till det.

Ditt medlemskort från AQHA skickas ut när ansökan om medlemsskap och betalningen har genomförts. Detta kort ska kunna visas upp vid anmälan till en AQHA show. 

Medlemsavgifter AQHA 

12 månader 

20 år och äldre, Open  $40

20 år och äldre, Amateur   $50

19 år och yngre, Youth   $15

36 månader

20 år och äldre, Open  $80

20 år och äldre, Amateur   $100

19 år och yngre, Youth   $35

Life membership

20 år och äldre   $750

19 år och yngre (till 19 års ålder)   $50

 

Har du frågor kring medlemsskap? Kontakta kassor@sqha.se