SQHA Swedish Quarter Horse Association

Vad är en AQHA Show?

En AQHA Show är en tävling som är godkänd av AQHA, American Quarter Horse Association, i USA. Det betyder att AQHA-klasserna på tävlingen endast är öppna för Quarterhästar registrerade i AQHA och att man måste vara medlem i AQHA för att få tävla dem. I klasserna tävlar man då om särskilda AQHA-poäng, läs mer om dessa poäng längre ner på sidan. Det är AQHAs regelbok som gäller för dessa tävlingar.

Divisioner

På en AQHA-show delas de som tävlar, ekipagen, in i olika divisioner beroende på ålder och erfarenhet. De olika divisioner som finns att tävla i är:

Baserat på hästen

  • Junior - för hästar 5 år och yngre, hästen får tävlas på tränsbett
  • Senior - för hästar 6 år och äldre, hästen måste tävlas på stångbett
  • Green - för hästar under sitt första tävlingsår eller som ej har tjänat mer än 10 AQHA-poäng i den tävlingsklassen, ej krav på stångbett för hästa över 6 år 

Baserat på ryttaren 

  • Open - för alla ryttare ovsett ålder och erfarenhet
  • Youth - för ungdomar t.o.m. det år de fyller 19 år
  • Amateur - för ryttare som ej har tävlat, tränat eller varit domare för ersättning under de senaste 5 åren
  • Novice Amateur/Youth - för ryttare som ej har tjänat 25 AQHA-poäng i någon tävlingsklass/skill set

Alla Amateurer och Youth ryttare får självklart även tävla i Open-klasser men Open ryttare får ej tävla Amateurklasser. 

Tävlingsklasser

AQHA har oerhört många godkända tävlingsklasser, allt från traditionella westerngrenar som Cutting och Trail till Hunter-klasser som Hunter HAck och Jumping. De har även Pleasure Driving där man kör hästen och den senaste klassen att bli godkänd av AQHA är Dressage. För mer information ech tävlingsregler för de specifika klasserna hänvisas till AQHAs regelbok. 

AQHA-poäng

I varje AQHA-klass tävlar man om särskilda AQHA-poäng. Poängen delas ut baserat på placering och hur många deltagare det är i klassen. Är det till exempel 3-4 deltagare i klassen så får bara vinnaren 1/2 AQHA-poäng. Men är det 5-9 deltagare får vinnaren 1 poäng och tvåan frå 1/2 poäng. AQHA delar sedan ut speciella awards och utmärkelser när en häst/ryttare har tjänat ihop en viss mängd poäng. Första utmärkelsen får man vid 10 ihoptjänade poäng i en tävlingsklass, det diplomet kallas för R.O.M., Register of Merit. För mer information om AQHA-poäng och de olika utmärkelsena se AQHAs regelbok.

AQHA-shower i Sverige  

Det är inte bara SQHA som arrangerar AQHA-shower i Sverige utan även andra tävlingsarrangörer. De AQHA-shower som erbjuds för året finns i Kalendern här på SQHA tillsammans med propositioner och anmälan.

Har du frågor rörande tävling, kontakta tavling@sqha.com

AQHAs regelbok hittar du HÄR